Naše hodnoty, naše poslanie…

Certifikovaní odborníci

Získavame dostupné vedomosti doma aj v zahraničí, štúdium si overujeme na reálnych projektoch. neskončíme, kým nemáme odsúhlasené výsledky zákazníkom. Snažíme sa byť včas na správnom mieste…

Mgr. Juraj Uherek

Výkonný riaditeľ spoločnosti sa venuje bezpečnosti práce a špeciálne ochrane proti pádu už dlhé roky. Skúsenosti získaval vykonávaním praktických činností vo výškach, riadení tímov zamestnancov, návrhmi ochranných prostriedkov a v neposlednom rade aj prezentovaním zásad dobrej praxe na verejných fórach. Medzi významné úspechy je možné pripísať bezpečnostný pás pre hasičov FIREMAN, ktorý oslavil už 30 rokov života a jeho kvalitu využívajú na Slovensku tisíce záchranárov.

V posledných desiatich rokoch je hlavnou činnosťou riešenie technických návrhov pre ochranné systémy na strechách, v priemysle alebo hoci len v mikropodmienkach drobných podnikateľov. Návrhy ochranných zábradlí, horizontálnych systémov a kotviacich bodov sú portfóliom, v ktorom sa cíti doma a vie poskytnúť cenné rady, prípadne komplexný návrh, ak je to potrebné.

Máme nástroje

Každá práca sa môže stať poslaním, v každej činnosti si človek vytvorí svoje vlastné zvyky. My sme sa počas dlhých rokov skúseností naučili vnímať riziko, snažíme sa vidieť očami tých, ktorí stoja na pracovisku a chcú riešiť problém…

Sme vybavení kalitnými nástrojmi a pracovnými pomôckami tak, aby sme zvládli náročné úlohy vo výškach.

Výhodné ceny

Navrhujeme projektové riešenia na základe zadania, konzultujeme návrhy a kalkulujeme ceny na základe hodnoty pre zákazníka. Nerobíme svoju prácu systémom “copy-paste”, riešenia sú vždy výsledkom jedinečných podmienok.

Ručíme za svoju prácu

Kvalita v službách je nevyhnutá súčasť riešenia, overiť si ju môžete počas celého procesu.

Dlhoročné skúsenosti

Začiatky našej činnosti siahajú do roku 1992, keď sa objavili prvé požiadavky na zaistenie ľudí pred pádom z výšky. Vytvorili sme riešenia, ktoré sa postupne stali štandardom a pomohli vytvoriť nové “pravidlá” pri ochrane pracovníkov.

Poradenstvo a podpora

Ak sa opýtate, čo ponúkame, povieme vám – riešenia pre bezpečnosť práce. Ak potrebujete poradiť alebo konzultovať vaše nápady, ste na správnom mieste. Ak nefungujú ochranné riešenia správne, alebo si neviete rady s množstvom predpisov a požiadaviek, poskytneme vám podporu.

Dobré riešenia pre riadenie bezpečnosti práce určite existujú, nie sú len na nástenkách a v časopisoch, nie sú len súčasťou ukážok a “pravidiel dobrej praxe”. Môžu byť postupne viac a viac súčasťou vašej pracovnej atmosféry, môžu sa stať kultúrou a živým systémom.

Dobré veci vždy rastú pomaly, Veď aj o ovocie v záhrade sa treba pozorne pestovať, chrániť a počkať na vhodný čas zberu.

Budujte svoj systém BOZP pokojne, starostlivo a vyčkajte na čas jeho dobrého fungovania.