Naša ponuka

Riešenie situácie BOZP na vašom pracovisku v súlade s požiadavkami predpisov bezpečnosti a chrany zdravie pri práci. Poskytnutie služby sa môže líšiť podľa špeciálnych podmienok a požiadaviek zákazníka.

Dodanie ochranných opatrení, prípadne ochraných prostriedkov potrebných pre bezpečnú prácu