Naša ponuka

Pomáhame zlepšovať bezpečnosť práce…

Projekty BOZP

Periodické kontroly ochranných prostriedkov

Periodické kontroly ochranných prostiredkov proti pádu sú uvedené v ustanovení vyhlášky 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vykonávanie periodických kontrol: “5.2. Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa periodicky kontroluje a skúša najmenej raz za 12 mesiacov. “

Vykonávanie periodických kontrol je potrebné pre zaistenie bezpečnosti ochranných prostriedkov a môžu ju vykonávať len oprávnené osoby (Smernica EU 425/2016 EEC)

Audity kultúry bezpečnosti práce

Zisťovanie reálneho správania sa ľudí na pracoviskách je prvým krokom ku kvalitnému “obrazu” kultúry bezpečnosti na pracoviskách. Dokonca aj tam, kde sa o kultúre nedá hovoriť je dobre vedieť fakty.

Ďalším krokom je vypracovanie návrhov bezpečných pracovných postupov a ich kritické posúdenie všetkými zainteresovanými.

Až potom je čas na zmeny…

Vzdelávanie a konzultácie – práca vo výškach

Vzdelávanie je trendom doby, každý je monitorovaný a vyzývaný k rozvíjaniu svojich schopností. Ak sa pozrieme na BOZP a vzdelávanie zamestnancov, nie je situácia taká pozitívna, ako v administratívnych a manažérskych oblastiach. Prečo? Je to “dedičstvo” alebo trend?

Naše služby pre vás

Kontroly POZ

S autom na STK, s postrojom a lanami na periodickú kontrolu je treba ísť, ale my môžeme prísť aj k vám.

Kontroly regálov

Regále sú krásne konštrukcie, ale ich život je plný otrasov a zmien zaťaženia. Zistiť, či sú stále bezpečné je dobrá voľba pre vlastníka.

Kontroly konštrukcií

Oceľové koštrukcie musia vydržať zaťaženie, preto sa presvedčte, či sú aj po rokoch v dobrej kondícii. Overíme ich stav a súlad s požiadavkami technických predpisov

Prečo my?

Máme nástroje

Vytvorili sme elektronické nástroje a praktické postupy pre poskytovanie servisu pre zákazníkov

Naše oprávnenia

Naši ľudia majú oprávnenia a certifikáty, ale aj nadšenie a záujem o dosiahnutie cieľa

Priateľské ceny

Cené ponuky pripravujeme spolu s klientom, podľa rozsahu a očakávaných výsledkov

Naša záruka na služby nekončí

Vždy sa môžete vrátiť, naše služby nemajú obmedzenú životnosť. Pokiaľ budete potrebovať doplnenie, overenie alebo radu

7 rokov práce

Sme už “chvíľu” v hre o lepšiu bezpečnosť práce a chceme sa stále zlepšovať

Podpora projektov

Dohodneme si radi aj dlhodobú spoluprácu pre procesy