Naša ponuka

Pomáhame zlepšovať bezpečnosť práce…

Projekty BOZP

Audity kultúry bezpečnosti práce na pracoviskách

Zisťovanie reálneho správania sa ľudí na pracoviskách je prvým krokom ku kvalitnému “obrazu” kultúry bezpečnosti na pracoviskách. Dokonca aj tam, kde sa o kultúre nedá hovoriť je dobre vedieť fakty.

Ďalším krokom je vypracovanie návrhov bezpečných pracovných postupov a ich kritické posúdenie všetkými zainteresovanými. Ak si myslíte, že máte priestor na diskusiu o bezpečnosti práce na vašich pracoviskách, radi vám ponúkneme termín stretnutia.

Až potom je čas na zmeny…

Vzdelávanie a konzultácie pre bezpečné pracoviská

Vzdelávanie je trendom doby, každý je monitorovaný a vyzývaný k rozvíjaniu svojich schopností. Ak sa pozrieme na BOZP a vzdelávanie zamestnancov, nie je situácia taká pozitívna, ako v administratívnych a manažérskych oblastiach. Prečo? Je to “dedičstvo” alebo trendäznú ponuku vzdelávacieho programu

Dobré vzdelávacie programy “ušité” presne pre vás môžu zmeniť zabehnuté stereotypy a rozhýbať zmeny, ktoré potrebujete. Aj bezpečnosť na pracoviskách si zaslúži pozornosť a záujem zainteresovaných.

Požiadajte o nezáväznú ponuku vzdelávacieho programu pre vašich zamestnancov. Radi vám pošleme naše návrhy…

CLIMBING TECHNOLOGY – Prostriedky proti pádu z výšky

Prideľovanie a používanie osobných ochranných prostriedkov je náročný proces a niekedy je vhodné využiť pomoc odborníkov. Niektoré ochranné prostriedky majú prísnejší režim používania ako ostatné.

Radi vám pomôžeme vybrať vhodné komponenty systému ochrany proti pádu z výšky nášho dlhoročného partnera CLIMBING TECHNOLOGY z Talianska. Ich skúsenosti a naša podpora vám určite ušetria finančné prostriedky a prinesú hodnotu, ktorú očakávate.

Ide o profesionálne vybavenie pre všetkých, ktorí pracujú vo výškach a musia podávať kvalitné výkony v bezpečnom prostredí.

Naše služby pre vás

Kontroly POZ

S autom na STK, s postrojom a lanami na periodickú kontrolu je treba ísť, ale my môžeme prísť aj k vám.

Periodickú kontrolu ochranných prostriedkov proti pádu z výšky vykonáva oprávnená osoba v súlade s pokynmi výrobcov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 9. marca 2016 túto oblasť upravuje v súlade s najnovšími informáciami a inými predpismi EU.

Pokiaľ máte vybavenie pre zamestnancov pridelené, ste povinní vykonávať periodickú kontrolu (Vyhl. 147/2013 Z. z., príl. 6, ods. 5.2), nezabudnite a ozvite sa nám.

Kontroly istiacich systémov

Horizontálne a vertikálne systémy zaisťujú užívateľov proti pádu z výšky pri akomkoľvek pohybe v chránenom priestore. Ak sa však po čase objavila závada, je dobre o nej vedieť a vykonať opatrenia pre bezpečnú funkciu systému.

Periodické kontroly vykonávané oprávnenou osobou v určenom termíne vám slúžia na overenie stavu a následné vyhotovenie správnej dokumentácie. Ak máte pochybnosti alebo len chcete všetko vykonať správne – zavolajte nám a my všetko zariadime za vás.

Kontroly konštrukcií

Oceľové koštrukcie musia vydržať zaťaženie, preto sa presvedčte, či sú aj po rokoch v dobrej kondícii. Overíme ich stav a súlad s požiadavkami technických predpisov (mnoho konštrukcií nespĺňa požiadavky technických noriem a predpisov pre zaistenie bezpečnosti práce) a vystavíme vám vhodné dokumenty.

Technická kontrola konštrukcií, ochranných prvkov, skrutkových spojov, či overenie správnosti funcie sú súčasťou tejto kontroly a vhodne preukazujú bezchybnosť a bezpečnosť.

Prečo my?

Máme nástroje

Vytvorili sme elektronické nástroje a praktické postupy pre poskytovanie servisu pre zákazníkov

Naše oprávnenia

Naši ľudia majú oprávnenia a certifikáty, ale aj nadšenie a záujem o dosiahnutie cieľa

Priateľské ceny

Cené ponuky pripravujeme spolu s klientom, podľa rozsahu a očakávaných výsledkov

Naša záruka na služby nekončí

Vždy sa môžete vrátiť, naše služby nemajú obmedzenú životnosť. Pokiaľ budete potrebovať doplnenie, overenie alebo radu

11 rokov práce

Sme už “roky” v hre o lepšiu bezpečnosť práce a chceme sa stále zlepšovať.

Podpora projektov

Dohodneme si radi aj dlhodobú spoluprácu pre procesy, ktoré si vyžadujú monitorovanie a asistenciu.