Je to ťažké?

Príčiny a zamyslenie

Zamestnávatelia sa dnes hromadne hlásia k moderným systémom riadenia a integrovaný systém riadenia – IMS (integrated management system) je dokladom efektívneho riadenia kvality, bezpečnosti a enviromentu na jednej báze.

Prečo potom nie je kultúra BOZP v súlade s deklarovanými hodnotami a záväzkami? Prečo zamestanci často porušujú pravidlá?

Možné vysvetlenie ilustruje príklad sociologickej štúdie uverejnenej Jamesom Q. Wilsonom  George L. Kellingom v roku 1982, ktorá sa nazýva “teóriou rozbitého okna” (the broken window theory). Môžeme ju popísať takto:

Budova, ktorá je na pohľad prázdna a má niekoľko rozbitých okien dlhší čas, bude oveľa pravdepodobnejšie ničená vandalmi, ako iná udržiavaná budova. Ak bude dlhšie bez kontroly, budú aj škody spôsobené vandalmi pribúdať. Najlepší spôsob ochrany je začať s opravami drobých poškodení namisto obrovskej investície.

Ak vám táto situácia niečo pripomína, môžeme sa rozprávať o situáciách v praxi:

 • na pracovisku je umiestnená výstražná tabuľka “VSTUP LEN S OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI” a pritom vidíte pracovníkov bez ochranných prostriedkov, je to príklad “nestráženej, poškodenej budovy”
 • pracovníci majú pridelené zámky pre zaistenie energií, ale v nutnom prípade idú vykonať opravu bez zaistenia, je to opäť ono
 • na recepcii podpisujete tlačivo s pravidlami bezpečnosti a nestihli ste si ho ani prečítať, je to stále príklad “teórie rozbitého okna”
 • sadnete do služobného auta a “nestihli ste” skontrolovať základné funkcie vozidla – zase “teória rozbitého okna”?

Môžeme pripomenúť aj princíp “emetálu”, syra s mnohými dierami, ktoré sú jeho súčasťou – tento princíp je veľmi populárny v riadení BOZP. Symbolizuje medzery v systéme ochranných bariér medzi človekom a prostredím, ktoré pri nešťastnej zhode okolností môžu vytvoriť “skratku” pre ohrozenie človeka. Vtedy sa ukazujú v reálnom živote ľudí zabudnuté diery, ktoré môžu spôsobiť úraz.

Ako zmeniť kultúru, aby bola pre všetkých príťažlivá?

Na to nie je ľahká odpoveď, každá situácia vyžaduje zamyslenie, diskusiu a výber vhodných riešení. Je to náročný a dlhodobý projekt pre motivovaný tím s jasným plánom a riadením procesu zmeny. Populárne manažérske prístupy sa do BOZP veľmi nepresadzujú, pretože dôležitá je výroba, služby, predaj…

Ak máte záujem zmeniť niečo v kultúre bezpečnosti práce, musí sa stať súčasťou hlavného procesu organizácie, nesmie byť “akože” súčasťou dokumentov a porád, musí sa pretlačiť do každej aj najvzdialenejšej časti spoločnosti. Ak chcete nájsť recept na zlepšovanie, nehľadajte v dokumentoch, nečítajte predpisy a neskúšajte vypísať nové príkazy. Začnite s malými zmenami, ktoré musíte dôsledne realizovať. Skúste nájsť také situácie, ktoré najčastejšie vyvolávajú nedbalé správanie, ktoré sú tradične príčinou nedostatkov, proste začnite.

A ešte, pokojne sa ozvite a pýtajte sa. Pracujeme pre mnohé veľké aj menšie spoločnosti, možno spolu nájdeme lepšiu cestu pre projekt – KULTÚRA BOZP.

Riešenia a proces

Ak ste už zistili, kde sa najčastejšie objavujú odlišnosti od žiadaného stavu, máte cennú informáciu. Vieme, že to nestačí na zmenu, ale určite je to dobrý vstup pre uvažovanie o procese zlepšovania. Zavolajte nám a my radi prídeme na debatu o možnostiach zlepšení vo vašom reálnom prípade.

Jednoduchý postup môže obsahovať:

 1. Záznam situácie a určenie urgentných úloh realizácie zlepč’šenie bezpečnosti a ochra y zdravia pri práci.
 2. Návrh opatrení pre jednotlivé oblasti riadenia BOZP
 3. Vykonanie navrhnutých činností a ich dokumentácia
 4. Diskusia so zamestnancami a ich vedúcimi o navrhnutých opatreniach
 5. Úprava technologických postupov, školenie zamestnancov v zmysle zistených skutočností, diskusia o monitorovaní situácie.
 6. Práce podľa dohody zamerané na zlepšenie situácie BOZP.

Diskusia a výber riešenia

Sadneme si s vami za stôl a predstavíme navrhnuté riešenia v súlade s vašimi možnosťami – dobré riešenia za primeranú sumu. AK sa ukáže, že jednotlivé opatrenia presahujú vaše možnosti, úprimne vám poradíme, čo je vhdoné vykonať hneď a čo môže počkať.

Chápeme, že aj investícia do bezpečnosti a ochrany zdravia musí byť prepojená s výsledkami a vnímaním zamestnancov (ak nie je ohrozenie príliš veľké). Najlepšie výsledky dosahujú firmy, ktoré chápu svoju etickú povinnosť chrániť ľudí ako súčasť biznisu.

Čo to znamená pre vás?

Zavolajte alebo napíšte nám svoje požiadavky, pokiaľ máte aj vlastnú predstavu, je to výborný začiatok. po prvej konzultácii vám navrhneme spôsob spolupráce (môžeme využívať elektronickú komunikáciu, osobné návštevy, účasť na interných stretnutiach…) a naplánujeme jednotlivé fázy projektu.

Pre zložitejšie projekty využívame spoluprácu odborníkov na jednotlivé oblasti, pri jednoduchých procesoch môže ísť len o:

 • zistenia
 • diskusiu
 • školenie
 • monitorovanie
 • spätnú väzbu

Každý človek je schopný zmeniť seba aj svoje okolie, pokiaľ mu na tom naozaj záleží. Dobrý príklad a dôslednosť sú kľúčovým faktorom úspechu.

Vlastne je to jednoduché (aj keď veľmi ťažké):

ÚSPECH JE VÝSLEDKOM MOTIVÁCIE, KTORÁ MÁ DOBRÚ VÝDRŽ!

Skúsite to?