Zistenie stavu a návrhy

Príčiny a zamyslenie

Zamestnávatelia sa dnes hromadne hlásia k moderným systémom riadenia a moderný integrovaný systém riadenia – IMS (integrated management system) je dokladom naozaj efektívneho riadenia kvality, bezpečnosti a enviromentu na jednej báze.

Prečo potom nie je reálna kultúra BOZP v súlade s deklarovanými hodnotami a záväzkami?

Prečo mnohí zamestanci porušujú vyhlásené pravidlá?

Možné vysvetlenie ilustruje príklad sociologickej štúdie uverejnenej Jamesom Q. Wilsonom  George L. Kellingom v roku 1982, ktorá sa nazýva “teóriou rozbitého okna” (the broken window theory). Môžeme ju popísať takto:

Budova, ktorá je na pohľad prázdna a má niekoľko rozbitých okien dlhší čas, bude oveľa pravdepodobnejšie ničená vandalmi, ako iná udržiavaná budova. Ak bude dlhšie bez kontroly, budú aj škody spôsobené vandalmi pribúdať.

Ak vám táto situácia niečo pripomína, môžeme sa rozprávať o situáciách v praxi:

  • na pracovisku je umiestnená výstražná tabuľka “VSTUP LEN S OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI” a pritom vidíte pracovníkov bez ochranných prostriedkov, je to príklad “nestráženej, poškodenej budovy”
  • pracovníci majú pridelené zámky pre zaistenie energií, ale v nutnom prípade idú vykonať opravu bez zaistenia, je to opäť ono
  • na recepcii podpisujete tlačivo s pravidlami bezpečnosti a nestihli ste si ho ani prečítať, je to stále príklad “teórie rozbitého okna”

Môžeme si pripomenúť aj princíp “emetálu”, syra s mnohými dierami, ktoré sú jeho súčasťou – tento princíp je veľmi populárny v riadení BOZP. Symbolizuje medzery v systéme ochranných bariér medzi človekom a prostredím, ktoré pri nešťastnej zhode okolností môžu vytvoriť “skratku” pre ohrozenie človeka. Vtedy sa ukazujú v reálnom živote ľudí zabudnuté diery, ktoré môžu spôsobiť úraz.

Ako zmeniť kultúru, aby bola pre všetkých príťažlivá?

Na to samozrejme nie je ľahká odpoveď, určite si každá konkrétna situácia vyžaduje zamyslenie, diskusiu a výber vhodných riešení. Je to vlastne celkom náročný a dlhodobý projekt pre motivovaný tím s jasným plánom a riadením procesu zmeny. Veľmi popúlarne manažérske prístupy sa do BOZP veľmi nepresadzujú, pretože dôležitá je výroba, služby, predaj…

Ak máte záujem zmeniť niečo v kultúre bezpečnosti práce, musí sa stať súčasťou hlavného procesu organizácie, nesmie byť “akože” súčasťou dokumentov a porád, musí sa pretlačiť do každej aj najvzdialenejšej časti spoločnosti. Ak chcete nájsť recept na zlepšovanie, nehľadajte v dokumentoch, nečítajte predpisy a neskúšajte vypísať nové príkazy.

Začnite s malými zmenami, ktoré musíte dôsledne realizovať.

Skúste nájsť také situácie, ktoré najčastejšie vyvolávajú nedbalé správanie, ktoré sú tradične príčinou nedostatkov, proste začnite.

A ešte, pokojne sa ozvite a pýtajte sa. Pracujeme pre mnohé veľké aj menšie spoločnosti, možno spolu nájdeme lepšiu cestu pre projekt- KULTÚRA BOZP.

Riešenia a proces

Ak ste už zistili, kde sa najčastejšie objavujú odlišnosti od žiadaného stavu, máte cennú informáciu. Vieme, že to nestačí na zmenu, ale určite je to dobrý vstup pre uvažovanie o procese zlepšovania.

Každý človek je schopný zmeniť seba aj svoje okolie, pokiaľ mu na tom naozaj záleží. Dobrý príklad a dôslednosť sú kľúčovým faktorom úspechu.

Vlatne je to jednoduché (aj keď veľmi ťažké):

ÚSPECH JE VÝSLEDKOM MOTIVACIE, KTORÁ MÁ DOBRÚ VÝDRŽ!

Skúsite to?

Čo to znamená pre vás?

Zavolajte alebo napíšte nám svoje požiadavky, pokiaľ máte aj vlastnú predstavu, je to výborný začiatok. po prvej konzultácii vám navrhneme spôsob spolupráce (môžeme využívať elektronickú komunikáciu, osobné návštevy, účasť na interných stretnutiach…) a naplánujeme jednotlivé fázy projektu.

Pre zložitejšie projekty využívame spoluprácu odborníkov na jednotlivé oblasti, pri jednoduchých procesoch môže ísť len o:

  • zistenia
  • diskusiu
  • školenie
  • monitorovanie
  • spätnú väzbu