Riešenia pre vaše strechy a budovy

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH, založená v roku 2001, je rodinná spoločnosť so sídlom v Kirchhame (Rakúsko) s pobočkami v Nemecku a Švajčiarsku. Od začiatku spoločnosť kladie veľký dôraz na inovatívne,

riešenia na mieru. Vďaka špecializovanému tímu výskumu a vývoja bol INNOTECH® rýchlo schopný
stanoviť medzinárodné štandardy v oblasti bezpečnosti práce a osobných ochranných prostriedkov. Odvtedy ponúka
ďalšie inovatívne produkty. 88 % produktov sa vyrába priamo v centrále, čo
robí z INNOTECH® jedného z najväčších výrobcov v Európe špecializovaných na výrobu zádržných systémov.

Podľa štatistík AUVA sa ročne na strechách stanú stovky nehôd. Nehodám je možné zabrániť vhodným bezpečnostným vybavením a dôslednou inštaláciou kvalitnej ochrany proti pádu
systémov. V oblasti bezpečnosti práce je INNOTECH® spoluautorom dokumentov
pre ÖNORM B 3417 (rakúska norma) a je spoločným zakladateľom medzinárodnej pracovnej skupiny D.A.CH.S.,
ktorú tvoria odborníci z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Južného Tirolska a ktorej cieľom je vytvárať
cezhraničné predpisy pre systémy ochrany proti pádu.