Kalendár akcií 1Q-2024

Nasledujete toho,

komu veríte…

Ponúkame vám interaktívne podujatia postavené na dlhoročných skúsenostiach a teoretických základoch lektora. Získajte zručnosti dobrého lektora, aby ste efektívne komunikovali a elegantne prezentovali nielen zásady bezpečnosti .

Jednotlivé semináre je možné absolvovať aj samostatne, podľa vášho výberu. Ak sa rozhodnete pre všetky tri, budete postupne získavať vodomosti a a trénovať systematicky lektorské zručnosti tak, aby ste aj vy dokázali zaujať a presvedčiť…

LEKTOR 1

Seminár bude zameraný na základné prezentačné zručnosti a prípravu plánu vzdelávania. Hlavnými témami budú spôsoby komunikácie v skupine, vzdelávacie formy a skúsenosti účastníkov. Súčasťou bude aj diskusia o andragogických princípoch a práca v skupinách na príprave reálnej vzdelávacej aktivity.

LEKTOR 2

Druhé stretnutie bude rozvíjať témy vzdelávania pomocou skupinových úloh a hrania rolí. Budeme pokračovať v príprave procesu vzdelávania a konkrétnej prezentácie pre účastníkov. Dôležitými témami budú ciele vzdelávania, príprava obsahu a plánovanie komunikačných foriem (podľa podmienok, veľkosti skupiny a pod.)

LEKTOR 3

Vysvetlíme si a nacvičíme lektorské metódy a spôsoby verejnej komunikácie v rozsahu potrebnom pre zvládnutie reálneho vystúpenia. Bude priestor na otázky a riešenie prípadových štúdií. Záver bude patriť prezentáciám účastníkov.