Posúdenie stavu BOZP pri práci vo výškach

Plánovanie a realizácia bezpečnej práce vo výškach je pomerne zložitý proces. Vyžaduje si znalosť pracovných podmienok a výber vhodných opatrení pre bezpečné a efektívne vykonávanie práce.