Niečo z našej činnosti

Stretávame sa príležitostne na podujatiach BOZP a vzájomne sa inšpirujeme k lepšej práci. Postupne hľadáme riešenia problémov, pripravujeme budúce vylepšenia a meníme spoločne realitu slovenských podnikov. Už dávno sme sa presvedčili, že nie sme sami. Stretávame stále viac odhodlaných, motivovaných odborníkov a cítime podporu v našom poslaní.

Preto sa snažíme dávať bezpečnosti práce novú tvár…

Niektoré naše projekty vás možno inšpirujú:

  • Praktické ukážky na seminároch a konferenciách
  • Audity a konzultácie na pracoviskách
  • Technické opatrenia pre zlepšenie bezpečnosti na zvýšených pracoviskách
  • Tréningy a školenia pre práce vo výškach a záchranné činnosti

Ak vás čokoľvek z našej ponuky zaujalo, ozvite sa a my vám povieme viac.

Bezpečná práca vo výškach je možná, ľudia nesmú mať pochybnosť pri svojich krokoch, bezpečnosť sa môže stať súčasťou ich života. Máme nádej,  že pomalý postupný rast poznania bude meniť správanie a kultúru podnikov. Ľudia nasledujú tých, ktorým veria, staňte sa takými a budete súčasťou zmeny.

Dobré veci rastú pomaly…