Dve tváre firemnej kultúry

 

Nástenky v halách, transparent na vstupnej bráne a mítingy bezpečnosti práce. Možno aj vy viete povedať niekoľko takýchto príkladov z pracoviska. Možno by ste si vedeli predstaviť niektoré zmeny, len neviete, ako ich realizovať…

Začnite u seba a postupne zapojte svojich kolegov, ktorí sa chcú pridať k dobrej veci. Kultúra bezpečnosti práce je proces pomalší ako dozrievanie úrody – potrebujete

  • dobrú zem,
  • neustálu starostlivosť,
  • primeranú podporu a
  • trochu dobrého počasia.

Ak budete mať štastie a vytrvalosť, dosiahnete úspech.

Prvým krokom musí byť vždy zistenie reálneho stavu, aby ste mohli naplánovať smer a časový harmonogram vašej cesty k lepšej kultúre bezpečnosti. Jednoducho to popisuje Bradleyho krivka:Screenshot 2023-01-31 at 21.01.55