Entries by dano

Dve tváre firemnej kultúry

  Nástenky v halách, transparent na vstupnej bráne a mítingy bezpečnosti práce. Možno aj vy viete povedať niekoľko takýchto príkladov z pracoviska. Možno by ste si vedeli predstaviť niektoré zmeny, len neviete, ako ich realizovať…

Niečo z našej činnosti

Stretávame sa príležitostne na podujatiach BOZP a vzájomne sa inšpirujeme k lepšej práci. Postupne hľadáme riešenia problémov, pripravujeme budúce vylepšenia a meníme spoločne realitu slovenských podnikov. Už dávno sme sa presvedčili, že nie sme sami. Stretávame stále viac odhodlaných, motivovaných odborníkov a cítime podporu v našom poslaní. Preto sa snažíme dávať bezpečnosti práce novú tvár… Niektoré naše […]