Entries by dano

,

Prečo zamestnanci často ignorujú BOZP?

Manažéri sa rozhodnú pre certifikáciu systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zamestnanci sú postavení pred úlohy, pokyny, nariadenia… Myslíte si, že tento proces bude úspešný? Všetci, ktorí sa zaoberajú bezpečnosťou práce vedia, že je veľmi ťažké splniť všetky predpisy a nariadenia, ak sa neporadia s ďalšími odborníkmi. Akoby sme všetci boli zavalení […]

Dve tváre firemnej kultúry

  Nástenky v halách, transparent na vstupnej bráne a mítingy bezpečnosti práce. Možno aj vy viete povedať niekoľko takýchto príkladov z pracoviska. Možno by ste si vedeli predstaviť niektoré zmeny, len neviete, ako ich realizovať…

Niečo z našej činnosti

Stretávame sa príležitostne na podujatiach BOZP a vzájomne sa inšpirujeme k lepšej práci. Postupne hľadáme riešenia problémov, pripravujeme budúce vylepšenia a meníme spoločne realitu slovenských podnikov. Už dávno sme sa presvedčili, že nie sme sami. Stretávame stále viac odhodlaných, motivovaných odborníkov a cítime podporu v našom poslaní. Preto sa snažíme dávať bezpečnosti práce novú tvár… Niektoré naše […]