,

Prečo zamestnanci často ignorujú BOZP?

71042756

Manažéri sa rozhodnú pre certifikáciu systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zamestnanci sú postavení pred úlohy, pokyny, nariadenia…

Myslíte si, že tento proces bude úspešný?

Všetci, ktorí sa zaoberajú bezpečnosťou práce vedia, že je veľmi ťažké splniť všetky predpisy a nariadenia, ak sa neporadia s ďalšími odborníkmi. Akoby sme všetci boli zavalení príkazmi a pokynmi, ktoré nie je jednoduché pochopiť a potom plniť. A vieme aj to, že ak niečo nie je zrozumiteľné a naviac nás to obťažuje, nebudeme sa “hrnúť” do aktivity pri hľadaní riešenia. Vtedy nastupuje prirodzená ľudská snaha splynúť s davom, nepýtať sa, nepokúšať sa o nové prístupy, proste vydržať, kým požiadavka nezmizne v zabudnutí. Toto sa naozaj často stáva projektom na zlepšovanie BOZP vo firmách.dsc_0046-version-2

Prečo sa nedarí motivovať zamestnancov?

 

Dve tváre firemnej kultúry

3

 

Nástenky v halách, transparent na vstupnej bráne a mítingy bezpečnosti práce. Možno aj vy viete povedať niekoľko takýchto príkladov z pracoviska. Možno by ste si vedeli predstaviť niektoré zmeny, len neviete, ako ich realizovať…

Read more